ผลงาน
11 กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบประเมินผล การบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2563
การฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นพนักงาน รปภ.รับอนุญาต
อ่านเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2563
การฝึกอบรมการ และการพัฒนา
คุณภาพของบุคคลากร
อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2563
การอบรม รปภ. สัญจร โดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
ลูกค้าบางส่วน ที่ไว้วางใจใช้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมสัญจร รปภ. ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดจุดให้บริการใหม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำพื้นที่ส่วนบุคคล ย่านสะพานใหม่
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ รปภ.
อ่านเพิ่มเติม