เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ พื้นที่ กทม.
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ พื้นที่ กทม.
ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ ฝ่ายปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ต่ำแหน่ง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
1.ชายไทย อายุ 30-40ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านงาน รปภ. หรือสายตรวจ 1 ปีขึ้นไป
4.มีใบขับขี่ และยานพาหนะเป็นของตนเอง
5.หากมีใบรับรอง ธภ.7(ใบรปภ.รับอนุญาต) และ ธภ.12(ใบอบรมหลักสูตร รักษาความปลอดภัย) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-732-9217