" บริการสุภาพ วินัยเข้มแข็ง M&A รวมใจพัฒนา "

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
มีทีมรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ทั้งหญิง และ ชาย
ที่หมุนเวียนอยู่มากกว่า 600 นาย พร้อมให้บริการเฝ้าระวัง
ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV system with Remote Monitoring
Service (RMS)
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูง ซึ่งกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญ จากกองทัพ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2563
การฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นพนักงาน รปภ.รับอนุญาต
อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2563
การอบรม รปภ. สัญจร โดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
ลูกค้าบางส่วน ที่ไว้วางใจใช้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมสัญจร รปภ. ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดจุดให้บริการใหม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำพื้นที่ส่วนบุคคล ย่านสะพานใหม่
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ รปภ.
อ่านเพิ่มเติม