การอบรม รปภ. สัญจร โดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
การอบรม รปภ. สัญจร โดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ตามนโยบาย การอบรมสัญจรประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรม รปภ. สัญจร 
ตามนโยบาย การอบรมสัญจรประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • นโยบายการอบรม สัญจรประจำปีของพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)
  • ระเบียบการแต่งกาย เสื้อ ผ้า หน้า ผม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพลักษณ์
  • การให้บริการ การสอบถาม การแลกบัตร การตรวจค้น และการสังเกตการณ์
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือ การเอาใจใส่และการตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ


โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 29 นาย

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พร้อมให้บริการในพื้นที่เขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และใกล้เคียง