เปิดจุดให้บริการใหม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำพื้นที่ส่วนบุคคล ย่านสะพานใหม่
เปิดจุดให้บริการใหม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำพื้นที่ส่วนบุคคล ย่านสะพานใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้เปิดจุดให้บริการใหม่
งานบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำพื้นที่ส่วนบุคคล ย่านสะพานใหม่ กรุงเทพมหานครบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พร้อมให้บริการในพื้นที่เขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง