อบรมสัญจร รปภ. ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย
อบรมสัญจร รปภ. ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย
ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย ของ รปภ. พร้อมตรวจสารเสพย์ติิด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้มีกำหนดอบรมสัญจร รปภ. นอกสถานที่
ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย ของ รปภ. พร้อมตรวจสารเสพย์ติิด รปภ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ. พร้อมปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตราฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

ขอบคุณบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด อนุญาตให้ใช้สถานทีฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง